Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 2014-2015- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- Νηπιαγωγείο Αγίου Ανδρέα


7η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής Ενδοσχολική Επιμόρφωση: «Καλλιεργώντας τη μαθηματική σκέψη των νηπίων» 1ο Φυλλάδιο Νηπιαγωγείο:1/θ ολοήμερο Αγίου Ανδρέα-Πραστού Αριθμός συμμετεχόντων παιδιών:19 Νηπιαγωγός: Ματίνα Τετώρου • Τίτλος δραστηριότητας: Το γάντι- σπίτι • Στόχοι δραστηριότητας: Να οργανώνουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους αριθμούς Να "εκτελούν" απλές μαθηματικές πράξεις • Περιγραφή δραστηριότητας: Στην ολομέλεια της τάξης η Νηπιαγωγός διαβάζει στα παιδιά το γνωστό Ουκρανικό παραμύθι "το γάντι-σπίτι". Συζητάμε για τους πρωταγωνιστές του σπιτιού, ποιοι είναι, πόσοι είναι, τα ονόματά τους. Για να τους θυμόμαστε καλύτερα τους εκτυπώνουμε τον καθένα ξεχωριστά και τους αναρτούμε στο πίνακα. Διασκεδάζουμε με τα ονόματά τους και τα αποστηθίζουμε. Τους βρίσκουμε άλλα που τους ταιριάζουν. (φ.1) Αποφασίζουμε να μετατρέψουμε το κουκλόσπιτο σε γάντι-σπίτι και τα παιδιά, αφού πάρουν ρόλους αρχίζουν να μπαίνουν στο σπίτι. Κάθε φορά που μπαίνει και κάποιος μέσα μετράμε πόσοι γίνονται. Ακούμε το αντίστοιχο τραγούδι στο YouTube. Τοποθετούμε στη μοκέτα το πρώτο ζωάκι που έχει μπει στο Γάντι-σπίτι και το δεύτερο που μπήκε και ρωτάμε τα παιδιά να μας πουν πόσα είναι τώρα μέσα, αφού προστέθηκε και ένα ακόμα. Ζητάμε από τα παιδιά να μας αντιστοιχίσουν ένα ζωάκι με ένα ξυλάκι αρίθμησης και να τα μετρήσουν. Τους δείχνουμε πως οι μεγάλοι γράφουν στα μαθηματικά τη λέξη ¨προσθέτω" και πως γράφουν τη λέξη "μας κάνουν ή γίνονται" και τα σχηματίζουμε στη μοκέτα , πρώτα με τα ξυλάκια, κατόπιν με κινητούς αριθμούς και τέλος τα γράφουμε. (φ.2) Στη συνέχεια τα παιδιά κάνουν ατομικές εργασίες για να δούμε εάν έχουν εμπεδώσει την έννοια της πρόσθεσης μέσα από απλά μαθηματικά προβληματάκια. (φ. 3,4) • Προσδοκώμενα αποτελέσματα: 1 Εμπλουτισμός της γλώσσας με λέξεις που συνδέονται με τα μαθηματικά 2 Κατανόηση της πληθικότητας του αριθμού 7 3 Απαρίθμηση των ζώων του γαντιού-σπιτιού 4 Κατάκτηση των παραπάνω με τρόπο ευχάριστο και διασκεδαστικό • Τεχνικές Υλοποίησης της δραστηριότητας: 1) Ανάγνωση-Συζήτηση 2) Ζωγραφική 3) Θεατρικό παιχνίδι 4) Χρήση ΤΠΕ και μουσικής • Τελικό Προϊόν: Το τελικό προϊόν θεωρούμε ότι αποτυπώνεται στις ατομικές εργασίες αξιολόγησης. • Τρόποι καταγραφής 1) Παρατήρηση 2) Φωτογράφηση 3) Φύλα αξιολόγησης • Αξιολόγηση της δραστηριότητας (Ποια η σχέση του στόχου με το τελικό προϊόν, αν υπήρξε διαμόρφωση του αρχικού σχεδιασμού, ποια ήταν τα δυνατά και ποια τα αδύνατα σημεία στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση της δραστηριότητας, δυσκολίες που συναντήσατε): Θεωρούμε ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι μας καθώς και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Δεν υπήρξε διαμόρφωση του αρχικού σχεδιασμού, αφού όλα υλοποιήθηκαν όπως αρχικά είχαν προγραμματιστεί. 7η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής Ενδοσχολική Επιμόρφωση: «Καλλιεργώντας τη μαθηματική σκέψη των νηπίων» 2ο Φυλλάδιο Νηπιαγωγείο:1/θ ολοήμερο Αγίου Ανδρέα-Πραστού Αριθμός συμμετεχόντων παιδιών:19 Νηπιαγωγός: Ματίνα Τετώρου • Τίτλος δραστηριότητας: Ο βασιλιάς των αριθμών • Στόχος δραστηριότητας: Να έρθουν σε επαφή με τον αριθμό "0" και να γνωρίσουν πως μεταμορφώνει τους αριθμούς ανάλογα με τη θέση και τον αριθμό των μηδενικών που παίρνει. • Περιγραφή δραστηριότητας: Σε μια επίσκεψή μας στην Α΄ Δημοτικού η Νηπιαγωγός διαβάζει στα παιδιά, το βιβλίο της Γ. Μουντζούρη "Ο Βασιλιάς των αριθμών. (φ.5) Σταματάει στη σελίδα ... και έτσι δε γνωρίζουν τι έχουν ψηφίσει. Τα παιδιά κάνουν υποθέσεις για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας τους. Αποφασίζουμε και εμείς να εκλέξουμε το δικό μας βασιλιά των αριθμών. Το κάθε παιδί πρέπει να μας εξηγεί το λόγο που επέλεξε τον αριθμό αυτό. Κάποιες απαντήσεις είναι οι ίδιες με αυτές του βιβλίου , αλλά οι περισσότερες είναι πολύ πρωτότυπες. Έτσι κατασκευάζουμε στον πίνακα, έναν πίνακα μονής εισόδου και το καθένα έγραφε το όνομά του στο αντίστοιχο κουτάκι. Μελετήσαμε τον πίνακα και διαπιστώσαμε πόσα παιδιά είχαν ψηφίσει τον καθένα από τους αριθμούς. Προέκυψε ισοψηφία μεταξύ των αριθμών 10 και 0, που πήραν από 7 ψήφους. (φ. 6 ,7 ) Έτσι σχηματίσαμε έναν δεύτερο πίνακα για να εκλέξουμε τον τελικό νικητή. Ο αριθμός 0 πήρε 12 ψήφους, έναντι 7 του αριθμού 10 και έτσι ανακηρύχτηκε ο τελικός νικητής. (φ. 8) • Προσδοκώμενα αποτελέσματα: 1 Να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν στοιχειώδη επιχειρηματολογία 2 Να κάνουν απλές υποθέσεις και να καταλήγουν σε σχετικά συμπεράσματα 3 Να απεικονίζουν σχέσεις σε πίνακες καταγραφής • Τεχνικές Υλοποίησης της δραστηριότητας: 1) Η αξιοποίηση του λάθους 2) Η χρήση της επιχειρηματολογίας 3) Η διερεύνηση μέσω της διατύπωσης, του ελέγχου και του αναστοχασμού των υποθέσεων, η διεξαγωγή συμπεράσματος και η αξιολόγηση. • Τελικό Προϊόν: Το τελικό προϊόν θεωρούμε ότι αποτυπώνεται στους πίνακες καταγραφής. Τα παιδιά ανακήρυξαν το 0 ως δικό τους βασιλιά των αριθμών. Αυτό σημαίνει ότι γνώρισαν τον αριθμό αυτό και εντυπωσιάστηκαν από τις ιδιότητές του. • Τρόποι καταγραφής 1) Παρατήρηση 2) Πίνακες καταγραφής • Αξιολόγηση της δραστηριότητας (Ποια η σχέση του στόχου με το τελικό προϊόν, αν υπήρξε διαμόρφωση του αρχικού σχεδιασμού, ποια ήταν τα δυνατά και ποια τα αδύνατα σημεία στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση της δραστηριότητας, δυσκολίες που συναντήσατε): Θεωρούμε ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι μας καθώς και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Ενώ είχαμε υποθέσει ότι θα σχηματίζαμε ένα πίνακα καταγραφής, τελικά λόγω ισοψηφίας προέκυψε και δεύτερος που δεν ήταν στον αρχικό σχεδιασμό. Κάποια προνήπια δυσκολεύτηκαν να βρουν το αντίστοιχο κουτάκι που έπρεπε να γράψουν το όνομά τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου